نمایش مطلب
کد خبر: 1912   |  دفعات بازدید : 138   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

آغاز کاشت غلات پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر

27 نوفمبر, 2018 09:42
آغاز کاشت غلات پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، طیار فیلی مـدیر جھـاد کشاورزی شھرسـتان دره شـھر با اعلام این خـبر گفت : عملیـات کـاشت پـاییزه غلات گنـدم و جو از سـطح10500ھکتـار از اراضـی مسـتعد و حاصـلخیز کشاورزی این شھرسـتان آغاز شـده ، که از این میزان گنـدم آبی 3000 ھکتار ، گندم دیم 6500 ھکتار و جو دیم 1000 ھکتار را به خود اختصاص داده است.

مھنـدس فیلی گفت : در سـال زراعی جـاری روشـھای کـاشت غلات پـاییزه بصورت مکانیزه با اسـتفاده از دسـتگاه ھای کارنـده عمیق کار دیم و خطی کار آبی و نیمه مکانیزه با اسـتفاده از سایر ادوات دنباله بند ماشـین آلات کشاورزی انجام می شود.

ایشـان مزایـای روش کاشت مکانیزه کامل را در مقایسه با کشت سـنتی تراکم مناسب بـذر ، عمق مناسب کشت ، اسـتفاده ھمزمـان از نھاده ھای کشاورزی کود شـمیایی و بـذر، افزایش عملکرد تولیـد در واحـد سـطح ، کاھش ھزینه ھای تولیـد ، ذخیره سـازی منـاسب آب کشـاورزی عنـوان کرد و گفت : بیش از 1400 تُن بذرگنـدم در ارقـام مختلف از نوع سـیروان، کریـم، چمران ، زاگرس، شبرنــگ و ســیوند در بیـن کشــاورزان و بھره برداران غلات کاراین شھرسـتان توزیع گردیـده است.

مـدیر جھاد کشاورزی شھرسـتان دره شـھر افزود : برای کاشت غلات پاییزه خـدمات قابل توجھی به کشاورزان گنـدم کار این شھرسـتان از جمله کـالیبره کردن و آماده سازی ماشـین آلات کارنده و مکانیزه ویژه کاشت ، اسـتفاده از دسـتگاھھای چند منظوره ، برگزاری کلاس ھای آموزشـی و ترویجی، تھیه بذور اصلاح شده ، تھیه کودھای شـیمیایی فسفاته و ازته ، ارائه و انتقال دانش فنی و توصیه ھای کارشناسی مروجان کشاورزی و انتخاب زمان مناسب کاشت ارائه شده است.

وی خـاطر نشـان کرد : کـاشت گنـدم از نیمه دوم آبـان مـاه آغـاز و تا نیمه اول آذر ماه ادامه دارد و در سال زراعی جاری 6000نفر بھره بردار کشاورز در کاشت غلات پاییزه فعالیت دارند.

لازم به ذکر است:شھرستان دره شھر 16000ھکتار اراضی کشاورزی آبی و دیم قابل کشت دارد.

گروه : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر  |  
آغاز کاشت غلات پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان دره شهرآغاز کاشت غلات پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت