مشاهده گروه

مدیریت امور مالی

تودیع و معارفه مدیران جدید و قدیم امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

تودیع و معارفه مدیران جدید و قدیم امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

الأحد ,23 سبتمبر 2012 11:22
 مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید و قدیم امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. بنا به ...