حداقل
پرسش و پاسخ
جستجو : بازنمودن همه

فناوری های مکانیزه کشاورزی

برای دریافت تسهیلات خرید تراكتور و كمباین و ادوات كشاورزی باید به كجا مراجعه نمایم ؟

‌مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان – واحد مكانیزاسیون

برای دریافت سوخت مورد نیاز ماشین آلات كشاورزی و ... باید به كجا مراجعه و چه مداركی مورد نیاز می باشد ؟

با ورود به سامانه tejaratasan.ir توسط كامپیوتر های شخصی و یا مراجعه به دفاتر خدمات اینترنتی با ثبت نام در سامانه و درخواست فرآورده های نفتی دفترچه مالكیت تراكتور و یا كمباین را در زمان ثبت نام اسكن می نمایند.

برای راه اندازی تشكلهای مكانیزاسیون باید به كجا مراجعه و چه مراحلی را باید طی نمائیم؟

مراجعه متقاضی به یكی از شركتهای خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی محل اجرای طرح و ارائه درخواست كتبی مبنی بر ایجاد واحد مكانیزاسیون كشاورزی در منطقه

شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات تراكتور و كمباین چیست ؟

داشتن اراضی زراعی و یا باغی به میزان لازم برای كشاورزان ، داشتن گواهینامه برای رانندگان حرفه ای ، دارا بودن حداقل تعداد 100 رأس دام برای دامداریها، دارا بودن پروانه تأسیس معتبر در زمینه مكانیزاسیون كشاورزی برای واحدهای مكانیزاسیون كشاورزی و سایر شركتهای واجد شرایط
آیتمی وجود ندارد
پرسش سوال