حداقل
استان ایلام

معرفی استان ایلام

استان ایلام یکی از استان‌های کشور است که در غرب کشور و در ناحیه‌ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته‌است. مرکز این استان شهر ایلام است .استان ایلام از غرب با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسایه‌است.

جمعیت استان

استان ایلام با 557599 هزار نفر جمعیت ،20150 کیلومتر مربع وسعت وداشتن 10 شهرستان ،  23 شهر ، 24 بخش ، 47 دهستان ، 1064 آبادی ،1.2 درصد وسعت و 0/8 درصد از جمعیت کشور را بخود اختصاص داده است .

ازمجموع 557599 نفر جمعیت استان 358272 نفر شهری و 199327 نفر روستایی و عشایر میباشند .        

تقسیمات کشوری

استان ایلام دارای ده شهرستان به این شرح است: آبدانان، ایلام، ایوان، بدره، دره شهر، دهلران، چرداول،سیروان ،ملکشاهی و مهران

در مهر ماه سال ۱۳۹۱ شیروان و چرداول، در،تقسیمات کشوری در ایران به دو شهرستان، شیروان وچرداول، به مرکزیت سرابله، و سیروان به مرکزیت لومار، تقسیم شد و همچنین در تیر ماه سال ۱۳۹۲ با مصوبه هیات محترم دولت شیروان چرداول رسماً، بنام چرداول تغییر نام یافت و بخش بدره از شهرستان دره شهر جدا گردید و به شهرستان بدره ارتقاء یافت.