حداقل
فرم تکریم ارباب رجوع 

1-اطلاع رسانی و راهنمایی ، تا چه حد برای انجام خدمات مورد درخواست ، به شما ارایه شده است ؟

  2-آیا مشکل مورد نظر حل شده یا خدمت مورد نیاز ، ارایه شده است ؟

 3-در صورت عدم حل مشکل یا عدم ارایه خدمت مورد نیاز ، آیا علت ، توضیح داده شده قابل قبول بوده است ؟

 4-آیا زمان صرف شده برای رسیدگی و اعلام پاسخ ، مناسب بوده است ؟

 5-اقدام انجام شده یا پاسخ داده شده چه بوده است ؟

 6-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟

 7-آیا ملاقات با تعیین وقت قبلی انجام شده و یا بدون اطلاع و هماهنگی قبلی مراجعه نموده اید؟

 8-چگونه با این سازمان آشنا یا از چه طریقی سازمان به شما معرفی شده است ؟

 9-لطفاً نظرات و پیشنهاد های خود را جهت ارایه هر چه بهتر خدمات بنوسید.

در صورت تمايل مشخصات خود را وارد نمائيد