حداقل
مدیریت امور مالي
تودیع و معارفه مدیران جدید و قدیم امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

تودیع و معارفه مدیران جدید و قدیم امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

يکشنبه ,02 مهر 1391
 مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید و قدیم امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. بنا به این گزارش در این مراسم طی حکمی از سوی مهندس بازدار...


شرح وظایف:

 

  • - تنظیم حساب اعتبارات و توزیع آنها براساس بودجه مصوب واحدها و سایر منابع طبق مقررات مربوطه و نظارت بر مصرف آنها در چارچوب قانون.

 

 

  • - تنظیم و نگهداری دفاتر حساب اعتبارات و تعهدات سازمان جهاد کشاورزی استان و تلاش در جهت تامین آنها در موعد مقرر.

  • - انجام اقدمات لازم در خصوص تامین و پرداخت کلیه هزینه های سازمان جهاد استان و واحدهای تابعه آن پس از طی مراحل طبق ضوابط و مقررات مربوطه.

 

 

  • - رسیدگی و بازبینی اسناد هزینه هاو سایر فعالیتهای مالی انجام شده و تطبیق آنها با ضوابط و مقررات مربوطه.
  • - تهیه و تنظیم صورت تفریق بودجه سازمان درپایان سال مالی جهت ارسال به مراجع ذیربط.

 

 

  • - تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان و انجام اقدامات لازم بمنظور پرداخت حقوق و مزایای مربوطه.

  • - نگهداری حساب اموال سازمان جهاد استان در چارچوب آئین نامه های مربوطه .

نام و نام خانوادگي : غلامحسین رحیمی

              
مسئوليت : مدير مالي سازمان


ميزان تحصيلات : لیسانس


تلفن مستقيم :33335170-084 


پست الكترونيك حوزه :

 

ردیف                                                                  عنوان                                                        
1 آبزي پروري در آبهاي داخلي استان
2 احداث ايستگاه پمپاژ مولاب
3 احداث طرحهاي كوچك تامين آب و كانالهاي كشاورزي
4 احداث كانال و ديوار ساحلي و تثبيت بستر رودخانه رجوان
5 احداث و تهيه و نوسازي ساختمانهاي اداري
6 احداث و نوسازي ساختمانهاي اداري
7 احياء و مرمت قنوات
8 آزموش زنان روستايي و توسعه اشتغال خانگي
9 اصلاح ،احياء وافزايش توليد گل وگياهان  زينتي ،زعفران و قارچ
10 اصلاح و نوسازي باغات موجود(بجز خرما،چاي و انار)
11 افزايش توليد حبوبات
12 افزايش توليد سبزي و صيفي
13 آموزش بهره برداران آبزي پروري
14 آموزش بهره برداران دام
15 آموزش گلخانه داران
16 ايجاد تاسيسات  زيربنايي پرورش آبزيان در آبهاي داخلي
17 ايستگاه پمپاژ چم ارمو و شبكه آبياري و زهكشي
18 برق رساني به چاههاي آب كشاورزي
20 بهبود تغذيه و جايگاه دام
21 بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري
22 بهسازي و تعمير و مرمت جاده هاي بين مزارع
23 تامين آب اراضي بانبكر
24 تامين آب اراضي پليه ايوانژ
25 تامين آب اراضي چم كبود آبدانان
26 تامين آب اراضي كشاورزي
27 تامين آب اراضي هليلان
28 ترويج كشاورزي
29 تعمير واحدهاي تابعه جهاد كشاورزي
30 تكميل،تجهيز و تعمير مراكز آموزش غيررسمي فني و حرفه اي
31 ساماندهي مالكيت و صدور سند اراضي كشاورزي
32 ساماندهي مديريت صيد و صيادي
33 طرحهاي كوچك تامين و انتقال آب و كانالهاي آبياري
34 كنترل و مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز
35 گسترش كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات(تكفا جهاد كشاورزي)
36 مطالبات طرحهاي خاتمه يافته بخش آب جهاد كشاورزي
37 مطالعات تامين آب اراضي كشاورزي در سطح استان
38 مطالعه و توسعه باغات در اراضي شيبدار مستعد(داراي آب مطمئن)غير از زيتون
39 نظارت و مديريت بربهبودافزايش توليدات دام
40 نوسازي و تجهيز مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

نمابر

شماره داخلی

پست الکترونیکی

1

غلامحسین رحیمی

مدیر مالی

33335170

 

204

 

2

علی غلامی

مسئول دفتر مالی

 

 

204

 

3

زینب ولی زاده

کارشناس مالی

 

 

289

 

4

اسد ا... تاج بخش

رئیس اداره

 

 

206

 

5

نرگس قاسمی

کارشناس مالی

 

 

214

 

6

مسعود سهرابی

معاون مالی

 

 

207

 

7

حیدر زراعتی

حسابداری انبار

 

 

215

haydar1390@yahoo.com

8

ابراهیم لطیفی نیا

کارشناس اموال

 

 

109

 

9

نرگس قاسمی

مسئول بررسی اسناد

 

 

214

 

10

صادق حقیقی فر

صدور چک

 

 

208

 

11

عمران وسیعی

رسیدگی اسناد

 

 

208

 

12

مهدی ناصری

بایگانی اسناد

 

 

217

 

13

عزت ا... خیرالهی

مسئول قراردادها 

 

 

212

 

شماره تلفن مخابرات سازمان جهت ارتباط با شماره داخلی همکاران: 33338200
کد استان : 084