حداقل
اداره امور استخدام و کارگزینی

 

نام و نام خانوادگی : عبادالله قاسمی


عنوان پست سازمانی : رئیس اداره   امور استخدام و کارگزینی

 

شماره تلفن همراه : 09188418022


شماره تلفن ثابت محل کار : 2-333353001


مدرک تحصیلی : لیسانس

 

 

 

شرح وظایف سازمانی :

 

1-  اقدامات لازم جهت جذب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان در چارچوب مجوزهای مربوطه با هماهنگی

 

2-  پی گیری امورات پرسنلی کارکنان در سطح سازمان

 

3-  پیگیری ، جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی شاغلین

 

4-   سایر امورات محوله