حداقل
اداره خدمات و ساختمان

 

نام و نام خانوادگی : حمید گلمرادی

 

عنوان پست سازمانی : رئیس اداره خدمات و ساختمان

 

شماره تلفن ثابت محل کار : 33334700-084

 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس عمران

 

پست الكترونيك : mojtaba. Ali @yahoo.com
 

 

 


شرح وظایف سازمانی :


1- نظارت بر تعمیر ، نگهداری ، توسعه ساختمانها و تأسیسات موجود سازمان


2- برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری ، راه اندازی سیستم گرمایشی ، سرمایشی ، خطوط تلفن ، خوابگاه ها و....


3- نظارت و مدیریت پروژه ساختمان اداری در دست احداث              


4- نظارت و برنامه ریزی در جهت ارائه خدمات مطلوب به کارکنان