حداقل
اداره تداركات و امور خودرویی

نام و نام خانوادگی : محمد یوسف صفی پور

 

عنوان پست سازمانی : رییس اداره تدارکات و امور خودرویی

 

شماره تلفن ثابت محل کار : 33334700-084

 

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

 


شرح وظايف :

 

1-  پیگیری و انجام کلیه خریدهای مورد نیاز سازمان و نظارت بر حسن اجرا

2-  برنامه ریزی در جهت نگهداری اموال و نظارت ، کنترل و خروج اموال

3-  پی گیری سایر امورات محوله

4- ارائه خدمات خودرویی مناسب به کلیه واحدهای سازمانی

5- برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر عملکرد ناوگان خودرویی دولتی و خصوصی

6-  صدور برگه های مأموریت  برای رانندگان

7-  پیگیری امورات مربوط به ماده 31 و تصادفات خودروهای سازمان

5- بازدید هفتگی و ماهیانه از خودروهای سازمان و شهرستان ها

6- پیگیری سوخت ، تعمیرات ناوگان خودرویی

7- نظارت بر مصرف سوخت خودروهای استان و شهرستانها و تدمین گزارش ارزیابی و عملکردی

و......