حداقل
اداره آموزش عقیدتی

 نام و نام خانوادگی : علیمراد زنگنه

 

میزان تحصیلات : سطح 3 حوزوی                                       

 

مسئولیت : رئیس اداره آموزش عقیدتی  

 

تلفن مستقیم :08433338211

 

شرح وظایف

 

1- تبلیغ و تشریح فرایض دینی ، موازین شرعی ، اعیاد و وفیات ، ارزشهای انقلابی ، مواضع حضرت امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب در سطح استان در قالب دوره های آموزشی و پرورشی براساس برنامه های مصوب


2- برنامه ریزی در جهت ارتقاء بینش ، دانش اسلامی و تقویت سطح مذهبی و معنوی پرسنل


3- برنامه ریزی بمنظور شناسایی و جمع آوری و اولویت بندی نیازهای آمورزشی و پرورشی کارکنان (نیازسنجی)


4- برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد در جهت تقویت ، بهبود و ارتقاء محتوای برنامه های آموزش عقیدتی به مراجع ذیربط


5- تهیه و تنظیم برنامه ها و دوره های آموزش عقیدتی


6- برنامه ریزی برای اجرای دوره های آموزش عقیدتی مصوب و ابلاغ شده در سطح استان با تهیه تقویم زمانبندی سالانه


7- تشکیل پرونده آموشی و پرورشی برای کلیه کارکنان


8- برآورد و پیشنهاد و پیگیری تامین نیازهای آموزش اعم از فضای آموزشی ، اساتید ، وسایل کمک آموزشی ،کتب و جزوات آموزشی )


9- برنامه ریزی و اجرای  برنامه های پرورشی برای کارکنان و خانواده های آنان


10-برنامه ریزی در جهت ترویج فعالتیهای قرآنی


11-اقامه نماز جماعت ، سازماندهی و آموزش ائمه جماعت


12-ارتباط و همکاری با واحدهای آموزشی در سطح استان بمنظور بهره برداری از امکانان و تجهیزات


13-برنامه ریزی برای اجرای برنامه های آموزشی مصوب ستادها اعم از نماز ، امر به معروف و نهی از منکرو...


14-ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی و تهیه گزارشات تحلیلی و ارائه آن به مراجع ذیربط


15-برآورد و تنظیم بودجه مورد نیاز آموز عقیدتی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط


16- انجام سایر امور محوله