حداقل
جهاد کشاورزی شهرستان مهران
بازدید از وضعیت فروشگاههاي سموم و آفت کش نباتی شهرستان مهران

بازدید از وضعیت فروشگاههاي سموم و آفت کش نباتی شهرستان مهران

يکشنبه ,27 آبان 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، حسن مرادي مدیرجهاد کشاورزي شهرسـتان مهران با اعلام این خبرگفت: به منظور پایش و بررسـی وضـعیت فروشگاههاي سموم، مدیریت حفظ نباتات سازمان، جمعی از مسئولین ...
صادرات 18هزار تنی محصولات کشاورزي از مرز مهران

صادرات 18هزار تنی محصولات کشاورزي از مرز مهران

شنبه ,26 آبان 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، حسن مرادي مدیرجهاد کشاورزي شهرستان مهران با اعلام این خبرگفت: در مهرماه سال جاري 18هزارو659 تن، انواع محصولات کشاورزي ازطریق گمرك مرز مهران، با نظارت کا...
برگزاری کارگاه آموزشی-ترویجی "سایت الگویی مدیریت مصرف آب" در شهرستان مهران

برگزاری کارگاه آموزشی-ترویجی "سایت الگویی مدیریت مصرف آب" در شهرستان مهران

سه شنبه ,22 آبان 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ، حسن مرادی مدیر جھاد کشاورزی شھرستان مھران با اعلام این خبر گفت: کارگاه آموزشی-ترویجی "سایت الگویی مصرف بھینه آب درمرحله داشت کلزا" در بخش مرک...
پایان سرشماري کلنی هاي زنبورعسل در مهران

پایان سرشماري کلنی هاي زنبورعسل در مهران

شنبه ,19 آبان 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ، حسن مرادي مدیرجهاد کشاورزي شهرستان مهران با اعلام این خبرگفت: طرح سرشماري عمومی کلنی هاي زنبورعسل در مهران به پایان رسید. وي تصریح کرد: از ابتداي امسا...
اجرای طرح مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در شهرستان مهران

اجرای طرح مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در شهرستان مهران

شنبه ,12 آبان 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان،  حسن مرادی مدیر جھاد کشاورزی شھرستان مھران با اعلام این خبر گفت: طرح مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در این شھرستان در حال انجام است. وی گفت: در 6 م...
کشت کلزا در مزارع شهرستان مهران آغاز شد

کشت کلزا در مزارع شهرستان مهران آغاز شد

سه شنبه ,24 مهر 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، حسن مرادي مدیر جهاد کشاورزي شهرستان مهران با اعلام این خبرگفت: همزمان با آغاز عملیات کشت پائیزه محصولات کشاورزي، کاشت دانه روغنی کلزا در این شهرستان انج...
افزایش صادرات محصولات کشاورزي از مرز مهران

افزایش صادرات محصولات کشاورزي از مرز مهران

شنبه ,21 مهر 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، حسن مرادي مدیرجهادکشاورزي شهرستان مهران با اعلام این خبر، گفت: کنترل، بازرسی و صدورگواهی سلامت محصولات کشاورزي که از کشور خارج ،وارد، و ترانزیت می شود ا...
آغاز آمارگیری کندوهای زنبور عسل در مهران

آغاز آمارگیری کندوهای زنبور عسل در مهران

شنبه ,21 مهر 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ، حسن مرادي مدیر جهاد کشاورزي شهرسـتان مهران با اعلام این خبرگفت: طرح آمارگیري ازکلنی هاي زنبورعسل، از 14 مهرماه همزمان با سراسرکشور،در این شهرستان آغازش...
تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در مهران

تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در مهران

شنبه ,21 مهر 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، حسن مرادي مدیرجهاد کشاورزي شهرسـتان مهران با اعلام ان خبر گفت: 3 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی درشهرستان مهران افتتاح شد. وي با اشاره به اثربخشی اجرا...
برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف آب در شهرستان مهران

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف آب در شهرستان مهران

سه شنبه ,13 شهريور 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، حسن مرادی مدیر جهاد کشاورزي شهرسـتان مهران با اعلام این خبرگفت: دوره آموزشی یک روزه با عنوان مدیریت مصرف آب و سـر فصلهاي آموزشی وضعیت منابع آب منطقه ، ب...
صفحه 1 از 10اولین   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   آخرین   

افزودن محتوا ..

  •  مدیریت،نظارت وایجادهماهنگی وهدایت وظایف حوزه شهرستان

 

  • اجرا برنامه ها،خط مش ها وایجادطرح های مصوب سازمان

 

  •  تلاش جهت حفظ،بهبود وتوسعه کمی وکیفی محصولات زراعی وحمایت از تولیدکنندگان

 

  • پیشنهادطرحهای موردنیاز شهرستان

 

 

نام و نام خانوادگي : حسن مرادی

 

سمت :  مدير جهاد كشاورزي شهرستان مهران

 

مدرك تحصيلي : مھندسی علوم دامی

 

تلفن مستقيم : 33822441- 084

 

پست الكترونيك :