حداقل
مناقصه و آگهی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایی شماره 98/03
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/02
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/01
آگهی فراخوان عمومی 98/1
آگهی مناقصه عمومی شماره 97/09
آگهی مناقصه عمومی شماره 97/07
آگهی عمومی مزایده شماره 97/06
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 97/05
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 97/04
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 97/03

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 02-97

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره97/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای 96/6
مناقصه عمومی یک مرحله ای 96/5
مناقصه عمومی یک مرحله ای96/04
مناقصه عمومی  یک مرحله ای 96/03
آگهی مزایده
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (96/002)
آگهی مزایده حضوری
آگهی مناقصه دو مرحله ای (96/001)
آگهی مزایده 96/4/27
اصلاحیه مناقصه دو مرحله ای (95-09)

اگهی مناقصه دو مرحله ای(95-09)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( شماره 95-08)

آگهی مزایده نوبت سوم 95/10/28

آگهی تمدید مزایده 95/10/6
آگهی تمدید مناقصه
آگهی مزایده عمومی (تاریخ انتشار : 95/8/23)
آگهی فرخوان مناقصه عمومی بیمه تکمیلی کارکنان سازمان ( آخرین مهلت دریافت اسناد 95/05/16)
آگهی فرخوان مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری بخش سیوان  ( آخرین مهلت دریافت اسناد 95/03/31)
آگهی فرخوان مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی سازمان  ( آخرین مهلت دریافت اسناد 95/1/25)
آگهی فرخوان مناقصه عمومی واگذاری خدمات کپی  ( آخرین مهلت دریافت اسناد 95/1/28)
آگهی فرخوان مناقصه عمومی عملیات تکمیل پمپاژ  و......شهرستان دهلران ( آخرین مهلت دریافت اسناد 94/12/20)
آگهی فرخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه فرعی و تسطیح اراضی دویرج شهرستان دهلران ( آخرین مهلت دریافت اسناد 94/11/14)
آگهی دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی بازسازی تعمیرات مکانیکی ایستگاه پمپاژ بانبکر( مهلت دریافت اسناد:94/11/4)
آگهی دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی خرید،بارگیری و...( مهلت دریافت اسناد:94/10/24)
آگهی دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی خرید و.... دویرج دهلران( مهلت دریافت اسناد:94/10/24)
آگهی دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی ایستگاه پمپاژ بانویزه( مهلت دریافت اسناد:94/10/16)
آگهی دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمانهاي آبگیرو...( مهلت دریافت اسناد:94/10/12)
آگهی دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی جهت خرید ،حمل و باراندازی شیرآلات،اتصالات فولادی و...( مهلت دریافت اسناد:94/10/10)
آگهی دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی جهت خرید لوله واتصالات پلی اتیلن ( مهلت دریافت اسناد:94/10/9)
آگهی دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی جهت خرید واستقرار نرم افزار اتوماسیون مالی( مهلت دریافت اسناد:94/8/18)
آگهی دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی امور مربوط به بیمه تکمیلی ایثارگران سازمان( مهلت دریافت اسناد:94/6/1)
آگهی مناقصه احداث دیوار محوطه مجتمع گاوداری فارغ التحصیلان هلشی شهرستان ایوان ( مهلت دریافت اسناد 94/4/16)
آگهی مناقصه احداث کانالهای جوی سرد و جوی هواس بخش میمه شهرستان دهلران ( مهلت دریافت اسناد 94/4/16)
آگهی مناقصه انجام سیستم خورشیدی واجرای سیستم آبیاری ( مهلت 94/3/23)

آگهی تجدید  مناقصه خرید،بارگیری،حمل وتخلیه لوله های فولادی طرح تامین آب اراضی روستاهای شهرستان بدره

(مهلت خرید اسناد:  از تاریخ انتشار به مدت 5 روز)

آگهی مزایده فروش اموال منقول سازمان (مهلت :از روز انتشار23 اردیبهشت 94 به مدت 10 روز کاری)
آگهی مناقصه واگذاری  بیمه تکمیلی کارکنان سازمان ( مهلت :94/3/5)

آگهی مناقصه خرید،بارگیری،حمل وتخلیه لوله های فولادی طرح تامین آب اراضی روستاهای شهرستان بدره

(مهلت خرید اسناد: 94/2/16)

آگهی مناقصه ساخت،نصب،راه اندازی،تجهیزات پست برق ایستگاه پمپاژ بانبکر شهرستان ایوان (مهلت خرید اسناد: 94/2/9)

فراخوان مناقصه عمومی ایستگاه پمپاژوشبکه آبیاری خوشادول ملکشاهی وتکمیل ایستگاه پمپاز چم ژاب ارمو دره شهر مهلت ارائه اسناد  94/2/13

فراخوان مناقصه عمومی برق رسانی به 13 حلقه چاه و ایستگاه پمپاژ  صالح آباد ومهران  مهلت ارائه اسناد  94/2/2

دعوت شرکت در مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفی(خاک ،بتن و...) مهلت: 94/1/14

فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار کنگیرشهرستان ایوان مهلت ارائه اسناد  94/1/15

فراخوان مناقصه عمومی انجام امور حفاظت ( نگهبانی)  مهلت ارائه اسناد  93/11/27

فراخوان مناقصه عمومی امور خدماتی به موسسات وشرکتهای خدماتی (مهلت ارائه اسناد 93/11/26)

فراخوان مناقصه عمومی تأمین برق ایستگاه پمپاژ هلیلان (مهلت ارائه اسناد 93/11/20)

 فراخوان مناقصه عمومی شبکه آبیاری اراضی مولاب شهرستان آبدانان  (مهلت ارائه اسناد 93/11/15)

 فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات اجرایی تکمیل وباقیمانده شبکه فرعی آبیاری وزهکشی فاز 1 غرب کنجانچم شهرستان مهران  (مهلت ارائه اسناد 93/11/06)

 فراخوان مناقصه عمومی عملیات برق رسانی به چاههای آب کشاورزی شهرستان دهلران (مهلت ارائه اسناد 93/10/30)

فراخوان مناقصه عمومی طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت های جم ژاب و ارمو شهرستان دره شهر 

(مهلت ارائه اسناد 93/10/10)

اصلاحیه وتمدید فروش اسناد مناقصه اجرای شبکه آبیاری اراضی کن سرخ شهرستان مهران (مهلت ارائه اسناد 93/9/15)

 فراخوان مناقصه اجرای شبکه آبیاری اراضی کن سرخ شهرستان مهران (مهلت ارائه اسناد 93/9/12)

 فراخوان مناقصه احداث شبکه فرعی آبیاری اراضی میمه دهلران استان ایلام (مهلت ارائه اسناد 93/9/11)

فراخوان مناقصه عملیات اجرایی راه دسترسی وساختمان های سد ورگر آبدانان (مهلت ارائه اسناد 93/9/10)

فراخوان مناقصه تامین آب وشبکه آبیاری اراضی دشت سیروان (فاز اول)استان ایلام (مهلت ارائه اسناد 93/8/10)
واگذاری نظارت فنی برمزارع حبوبات وبرنج (مهلت 93/8/10)

واگذاری اجرای برنامه های آموزشی وترویجی (مهلت 93/8/10)

واگذاری تولید وپخش برنامه های رادیووتلویزیون(مهلت 93/8/10)

فراخوان مناقصه عمومی واگذاری فعالیت انجام تکثیر وکپی برداری از اوراق اداری 93/7/7

واگذاری مراسلات پستی به دفاتر پیشخوان (93/7/1)
واگذاری نظارت فنی برمزارع کلزا( مهلت 93/6/20)
واگذاری آموزش های مهارتی به بهره برداران (مهلت 93/6/18)

واگذاری مدیریت مزرعه گندم (مهلت 93/6/20)

واگذاری ناوگان خودرویی سازمان (مهلت 93/6/1)

واگذاری آموزش مددکاران وتسهیلگران (مهلت 93/5/25)
واگذاری پشتیبانی سخت افزاری ونرم افزاری کامپیوترهای سازمان (نصب وبروز رسانی ،آنتی ویروس ،نهاده های کشاورزی وویندوز)(مهلت93/4/20)
واگذاری نظارت فنی در مزارع ذرت (مهلت 93/20/4)

واگذاری شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی ( مهلت: 93/4/10)

 فراخوان مناقصه عمومی93/3/12

فراخوان مناقصه عمومی92/12/24

تمدید واصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی

تست


/Portals/0/Docs/Monaghesat/AGAHI%2835%29.pdf