حداقل
بانک اطلاعاتی سایر دستگاه ها

 

بانک اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی
ردیف                      عنوان بانک                                                                      
1   بانک اطلاعات زراعت
2   بانک اطلاعات سيستم هزينه توليد
3   بانک اطلاعات آمار محصولات کشاورزی و دامی

 

بانک اطلاعاتی سایر نهادها
ردیف     عنوان بانک                                                                      
1 بانک اطلاعات اداره کل هواشناسی       سال 95     سال93و94
2  بانک اطلاعات شرکت آب منطقه ای ایلام
3 آمار پایه اداره کل دامپزشکی