حداقل
معاون امور پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : عبدالله چگنی

 

عنوان پست سازمانی : معاون امور پشتیبانی

 

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت دولتی

 

شماره تلفن ثابت محل کار : 33332055-084