حداقل
معاون امور اداری

نام و نام خانوادگی :  فیض الله اسدی  راد

 

عنوان پست سازمانی : معاون امور اداری            

 

شماره تلفن همراه : 09183415663

 

شماره تلفن ثابت محل کار :

 

مدرک تحصیلی : لیسانس