حداقل
مرکز جهاد کشاورزی بخش مورموری

نام و نام خانوادگی :عابد آذین بخش

 

سمت : مسئول مرکز

 

تحصیلات : فوق لیسانس

 

تلفن مستقیم : 33653576-084                                                                                       

پست الکترونیک : A-azinbakhah@yahoo.com

 

شرح وظايف مركز  :                                    

- جمع آوري آمار و اطلاعات ، تدوين شناسنامه و ساير موارد مور دنياز بانك اطلاعات كشاورزي از كليه استعداد ها  وتوانمندي هاي بالقوه و بالفعل كشاورزي در حوزه تحت پوشش .

- نظارت مستمر بر پروژه هاي مصوب حوزه تحت پوشش و ارائه گزارش به مراجع زيربط .

- ارائه خدمات مشاوره فني ، آموزشي و ترويجي در كليه زمينه هاي فعاليت به بهره برداران بخش كشاورزي بر اساس سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي واحدهاي سازماني زيربط .

- معرفي فناوريها و روش هاي مناسب جهت افزايش راندمان توليد و معرفي صنايع تبديلي و تكميل مربوط.

- برنامه ريزي و ساماندهي كليه عوامل ترويج ( مروجين مددكاران ، شركتهاي مشاوره خصوصي سربازان سازندگي نيروهاي بسيج سازندگي اركان تعاونيها توليد ، كارورزان و ... ) به منظور هم افزايي و ارتقاء توان شبكه ترويج جهاد كشاورزي .