حداقل
جهاد کشاورزی دشت عباس

نام و نام خانوادگي : رضا ملکی

سمت : مسئول مرکز جهاد کشاورزی دشت عباس

 

مدرك تحصيلي : کارشناس باغبانی

 

تلفن مستقيم : 08433755280

 

پست الكترونيك :rezamaleki4951@gmail.com

 

 

 

شرح وظايف مركز دشت عباس :

  1. جمع آوري آمار و اطلاعات كشاورزي حوزه بخش
  2. زمينه سازي و تسريع در اجراي طرحهاي بخش كشاورزي
  3. نظارت مستمر در پيشرفت پروژه هاي حوزه عمل مركز
  4. هماهنگ كننده امورات مركز
  5. نظارت بر رعايت مقررات و قوانين اداري مركز
  6. ساير امورات مرتبط با وظايف جهاد كشاورزي و شوراي اداري بخش