حداقل
جهاد کشاورزی موسیان

نام و نام خانوادگي : محمد نظری

 

سمت : مسئول مرکز جهاد كشاورزي موسیان

 

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد

 

تلفن مستقيم : 33753443

 

پست الكترونيك :

 

 

 

شرح وظايف مركز موسيان :

  1. جمع آوري آمار و اطلاعات كشاورزي حوزه بخش
  2. زمينه سازي و تسريع در اجراي طرحهاي بخش كشاورزي
  3. نظارت مستمر در پيشرفت پروژه هاي حوزه عمل مركز
  4. هماهنگ كننده امورات مركز
  5. نظارت بر رعايت مقررات و قوانين اداري مركز
  6. ساير امورات مرتبط با وظايف جهاد كشاورزي و شوراي اداري بخش