حداقل
جهاد کشاورزی زرین آباد

نام و نام خانوادگي : جواد چراغی

سمت : سرپرست مرکز جهاد كشاورزي زرین آباد

مدرك تحصيلي : کارشناس تولیدات گیاهی

تلفن مستقيم : 08433373230

پست الکترونیک : javadcheraghi62@gmail.com

 

شرح وظايف مركز جهاد كشاورزي زرين آباد:

  1. جمع آوري آمار و اطلاعات كشاورزي حوزه بخش
  2. زمينه سازي و تسريع در اجراي طرحهاي بخش كشاورزي
  3. نظارت مستمر در پيشرفت پروژه هاي حوزه عمل مركز
  4. هماهنگ كننده امورات مركز
  5. نظارت بر رعايت مقررات و قوانين اداري مركز
  6. ساير امورات مرتبط با وظايف جهاد كشاورزي و شوراي اداري بخش