حداقل
بخش مرکزی دهلران

نام و نام خانوادگي : مراد سبزواری

 

سمت : مسئول جهاد كشاورزي بخش مرکزی  دهلران

 

مدرك تحصيلي : لیسانس تولیدات گیاهی

 

تلفن مستقيم : 08427223189

 

پست الكترونيك : Morads6724@yahoo.com

 

 

 

شرح وظايف مركز بخش مركزي :

  1. جمع آوري آمار و اطلاعات كشاورزي حوزه بخش
  2. زمينه سازي و تسريع در اجراي طرحهاي بخش كشاورزي
  3. نظارت مستمر در پيشرفت پروژه هاي حوزه عمل مركز
  4. هماهنگ كننده امورات مركز
  5. نظارت بر رعايت مقررات و قوانين اداري مركز
  6. ساير امورات مرتبط با وظايف جهاد كشاورزي و شوراي اداري بخش