حداقل
جهاد کشاورزی سراب میمه

نام و نام خانوادگي :  وحيد محمد خاني

 

سمت :   مسئول مرکز جهاد کشاورزی سراب میمه

 

مدرك تحصيلي :   ارشد اصلاح نباتات

 

تلفن مستقيم :  08433771383  

 

پست الكترونيك :  vahid.mohammadkhani@yahoo.com

                       

 

 

 

شرح وظايف مركز جهاد كشاورزي سراب ميمه:

  1. جمع آوري آمار و اطلاعات كشاورزي حوزه بخش
  2. زمينه سازي و تسريع در اجراي طرحهاي بخش كشاورزي
  3. نظارت مستمر در پيشرفت پروژه هاي حوزه عمل مركز
  4. هماهنگ كننده امورات مركز
  5. نظارت بر رعايت مقررات و قوانين اداري مركز
  6. ساير امورات مرتبط با وظايف جهاد كشاورزي و شوراي اداري بخش