حداقل
جهاد کشاورزی چوار

نام و نام خانوادگی: مراد غلامحسینی

 

سمت : رئیس مرکز

 

تحصیلات :  کارشناس ترویج وآموزش کشاورزی

 

تلفن مستقیم :  091814108175                                                                                    

پست الکترونیک : morad.golamhosinii@yahoo.com

 

شرح وظایف رئیس مرکز :

1-جمع آوری آمارواطلاعات ، تدوین شناسنامه و سایر موارد مورد نیاز بانک اطلاعات کشاورزی از کلیه استعدادها و توانمندیهای بالقوه وبالفعل در حوزه تحت پوشش

2-بررسی توانمندیها،ظرفیتهای تولیدی و مشکلات بخش کشاورزی و توسعه روستایی در حوزه وارائه پیشنهاد

3-نظارت مستمر بر پروژه های مصوب حوزه تحت پوشش

4-ارائه خدمات مشاوره،فنی،آموزشی و ترویجی به بهره برداران ترویجی

5-برسی و اصلاح نظام بهره برداری و متشکل کردن بهره برداران در حوزه های مختلف بخش کشاورزی

6-برقراری ارتباط مستمر  با کشاورزان از طریق سازماندهی بهره برداران و مددکاران ترویجی

7-زمینه سازی وهمکاری در جهت شکل گیری و گسترش نهادهاو تشکل های غیردولتی، واگذاری امور به آنان و حمایت از آنها

 

شرح وظایف واحد آب و خاک :

1-تسطیح و رکلاژ جاده های بین مزارع

2-مکان یابی زمین های آبی جهت آبیاری قطره ای

3-برآورد خسارت وارده به زمین های کشاورزی

4-مساحی باغات

5-معرفی باغداران جهت پروانه بهره برداری

 

شرح وظایف امور مالی :

1-درخواست وجه از امور مالی شهرستان

2-پرداخت فاکتورهای هزینه شده

3-پرداخت مالیات فاکتورهای هزینه شده

4-جمع آوری فاکاتور به تفکیک طرح و برگشت به شهرستان

5-انجام امورات حراستی در مرکز

6- انجام امورات امور زمین و دهگردشی

7-مسئولیت اداره و جانشین مسئول مرکز در غیاب رئیس مرکز

 

شرح وظایف واحد باغبانی :

1-تشکیل پرونده باغات جدیدالاحداث جهت تسهیلات بانکی

2-کروکی و GPS باغات

3-نهال کاری و واکاری باغات

4-آبرسانی به باغات دیم

5-مکان یابی باغات جدید جهت احداث باغ

6-توزیع کودهای ریزمغذی بین باغداران

7-هرس باغات

8-نظارت بر ایجاد تشتک باغات

9-معرفی کشاورزان جهت آبیاری قطره ای

 

شرح وظایف واحد ترویج :

1-آگاهی از آمار و اطلاعات مربوط به روستاهای حوزه بخش

2-رسیدگی به امور و وظایف سربازان سازندگی در واحد ترویج

3-نیازسنجی کلاسهای آموزشی با توجه به استعدادهای منطقه

4-اجرای کلاسهای آموزشی و ترویجی بصورت گروهی و انفرادی

5-هماهنگی و تشکیل کلاسهای آموزشی در جهت ارتقا سطح علمی مددکاران و شوراهای اسلامی

6-نظارت بر کار کتابخانه های روستایی

7-اجرای طرح ها و مزارع نمایشی ترویجی تحقیقی و اجرایی

8-معرفی کشاورزان ، باغدارن ، مددکاران و واحدهای تولیدی نمونه بخش

9-انجام امور مربوط به واحد دام با حفظ سمت

 

شرح وظایف واحد حفظ نباتات :

1-نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت منطقه

2-مبارزه با جوندگان مضر

3-گزارش هفتگی ضدعفونی غلات

4-مکان یابی سن غلات و تله گذاری جهت حشرات

5-مکان یابی زمستان گذرانی سن غلات

6-نظارت بر ضدعفونی بذور

7-مبارزه با علف های هرز

 

شرح وظایف زراعت :

1-نظارت بر امورات زراعی از قبیل :کاشت، داشت و برداشت

2-توزیع نهاده های کشاورزی از قبیل : بذر و کود

3-نظارت بر کار ناظرین

 

شرح وظایف واحد مکانیزاسیون :

1-نظارت برکاشت غلات بوسیله دستگاه های کارنده (عمیقکار)

2-مکانیزه کردن کاشت منطقه

3-تشکیل پرونده جهت متقاضیان تراکتور، کمباین و دروگر

4-معرفی تراکتورداران جهت دریافت حواله سوخت

5-کیل گیری و کادراندازی از مزارع غلات در فصل برداشت

6-نظلرت بر برداشت غلات و کمباین داران

7-معرفی کشاورزان جهت خرید تراکتور ، کمباین و دروگر با استفاده از تسهیلات بانکی