حداقل
مرکز جهاد کشاورزی گچی

نام و نام خانوادگی: علي محمد حاجي زاده

 

سمت : رئیس مرکز

 

تحصیلات : ليسانس علوم دامي

 

تلفن مستقیم :               33851484-084                                                                     

پست الکترونیک : -

 

شرح وظایف مرکز:

-  برنامه ریزی برای توزیعنهاده های کشاورزی  در سطح بخش

- مکان یابی اراضی کشاورزی برای توسعه باغات آبی و دیم

- پیشنهاد ایجاد سایت های باغبانی، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب

-پیگیری گسترش شبکه های آبیاری تحت فشار در جهت بهره وری مناسب از منابع آبی موجود

- تلاش در جهت افزایشکاشت دانه­های روغنی و بهبود وضعیت سایر محصولات

- برنامه ریزی و تلاش برای افزایش محصولات کشاورزی

-  بهسازی چشمه ها و ایجاد بندهای ذخیره­ی آب برای استفاده از منابع آبی

- برگزاری کلاس های آموزشی ترویجی برای بهره بردارن

- مبارزه با آفات ، بیماریها و کنترل علف های هرز از طریق آموزش به کشاورزان