حداقل
مرکز صالح آباد

نام و نام خانوادگي : محمود رضایی

 

سمت : رئیس مرکز جهاد كشاورزي صالح آباد

 

مدرك تحصيلي : ليسانس (توليدات گياهي- باغباني)

 

تلفن مستقيم : 08433843310

 

پست الكترونيك :

 

 

 

شرح وظايف مركز  :                                    

- جمع آوري آمار و اطلاعات ، تدوين شناسنامه و ساير موارد مور دنياز بانك اطلاعات كشاورزي از كليه استعداد ها  وتوانمندي هاي بالقوه و بالفعل كشاورزي در حوزه تحت پوشش .

- نظارت مستمر بر پروژه هاي مصوب حوزه تحت پوشش و ارائه گزارش به مراجع زيربط .

- ارائه خدمات مشاوره فني ، آموزشي و ترويجي در كليه زمينه هاي فعاليت به بهره برداران بخش كشاورزي بر اساس سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي واحدهاي سازماني زيربط .

- معرفي فناوريها و روش هاي مناسب جهت افزايش راندمان توليد و معرفي صنايع تبديلي و تكميل مربوط.

- برنامه ريزي و ساماندهي كليه عوامل ترويج ( مروجين مددكاران ، شركتهاي مشاوره خصوصي سربازان سازندگي نيروهاي بسيج سازندگي اركان تعاونيها توليد ، كارورزان و ... ) به منظور هم افزايي و ارتقاء توان شبكه ترويج جهاد كشاورزي .